Aanmelden als RAiA

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u zich aanmelden via het secretariaat van de SAR, info@sar.nu. Zij zullen u dan verder berichten over de procedure.

De erkenningsregeling RAiA bestaat uit een personen- en bedrijvenregister. Wanneer u voldoet aan de gestelde eisen kunt u zich laten inschrijven in het personenregister. Hierna kunt u de titel RAiA en het bijbehorende logo in combinatie met uw eigen naam voeren. De titel en het logo zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en worden beschermd tegen oneigenlijk gebruik.

Als minimaal de helft van de directievoerders van uw bedrijf in het personenregister staat ingeschreven, kunt u zich in het bedrijvenregister laten inschrijven. Als bedrijf mag u de titel RAiA en het bijbehorende logo in al uw bedrijfsuitingen voeren. De registers zijn openbaar en kunnen door iedereen geraadpleegd worden.

U komt via de onderstaande button in het online inschrijfformulier.

Om u online in te schrijven voor het RiA heeft u de volgende documenten nodig.
Houd deze bij de hand om uw inschrijving te kunnen afronden;

  • Wft diploma Inkomen (pdf of jpg)
  • Kopie BAV polis (pdf of jpg)
  • Pasfoto (jpg)

Naar het inschrijfformulier