Iedere adviseur in assurantiën die de titel registeradviseur in assurantiën (RAiA) draagt, heeft zich bewezen in zijn gedrag en vakbekwaamheid op een niveau dat ver boven de wettelijke eisen ligt.

De RAiA gaat verder met betrekking tot kennis, kwaliteit en deskundigheid. Naast dat de RAiA moet voldoen aan scherpe voorwaarden, zal hij beslist waarde hechten aan professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid, en daarnaar handelen.

De RAiA is niet alleen een adviseur voor consumenten, maar ook zakenpartner en gesprekspartner als het aankomt op het adviesproces, de analyse, het afsluiten van de verzekering en het afwikkelen van schadeclaims.

Waarom een erkenningsregeling?
De consument is door deze erkenningsregeling verzekerd van een dienstverlener die bovengemiddelde kwaliteit en deskundigheid levert. De deskundigheids-, betrouwbaarheids-, en integriteitseisen zijn toegesneden op de alledaagse praktijk van financieel- en verzekeringsadviseurs en de belangen van degene die advies inwint. Er zijn ruim tweehonderd personen ingeschreven in deze erkenningsregeling.

Wanneer is iemand RAiA?
Voordat een adviseur in assurantiën de titel RAiA mag dragen, moet hij minimaal drie jaar werkervaring hebben, goed opgeleid zijn en bekend staan als een betrouwbaar persoon die zijn klanten een goede ervaring meegeeft.

Zijn kennis en deskundigheid wordt continu getoetst. Het bedrijf waar de adviseur werkt, moet ook voldoen aan de voorwaarden van de RAiA. Dit betekent dat het kantoor moet beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, over een meer dan adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt en aangesloten is bij het klachteninstituut Kifid.

De RAiA onderhoudt zijn kennis uiteraard volgens de wettelijke verplichte educatie, maar hij kiest ervoor om verder te gaan. De RAiA gaat jaarlijks naar bijeenkomsten en congressen over actuele thema’s om zijn kennis en kunde up-to-date te houden die in het kader van zijn registratie verplicht zijn.

Ontstaan van het RAiA
Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft in 2002 samen met onder andere de organisaties NVA en Adfiz een erkenningsregeling opgezet voor registeradviseurs in assurantiën. Er zijn ruim tweehonderd personen ingeschreven in deze erkenningsregeling.