Een Registeradviseur in Assurantiën (RAiA) helpt ondernemers en particulieren de verzekerbare risico's binnen hun onderneming inzichtelijk te krijgen en vervolgens passende maatregelen te treffen om deze te beheersen. Persoonlijk contact staat centraal in zijn dienstverlening en het belang van de klant staat voorop. De eisen waaraan een RAiA moet voldoen, gaan verder dan de Wet financieel toezicht (Wft) en hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis als op gedragsregels en beroepshouding.