De titel RAiA maakt duidelijk dat u bewezen vakbekwaamheid heeft verworven op een niveau dat ver boven het wettelijk vereiste ligt. Dat is vooral belangrijk in de zakelijke markt, waar het vaak gaat om consumenten, gesprekspartners, die verwachten dat u ruime ervaring heeft binnen de financiële dienstverlening en/of het verzekeringsbedrijf.

Na alle ontwikkelingen in de financiële dienstverlening is het duidelijk dat u ook zakenpartner van uw klant bent. U zal van de klant het vertrouwen moeten krijgen. Dit geldt voor het adviesproces, de analyse, het sluiten van de verzekering en bij het afwikkelen van eventuele schadeclaims.

U bent volledig vrij in de advisering van uw klanten inzake risicomanagement, het verzekeringsprogramma en de wijze waarop en bij welke risicodragers verzekeringen gesloten worden.
Kortom, adviseurs die van risicobeheersing hun vak hebben gemaakt en die de samenhang en complexiteit van deze advisering goed begrijpen. Adviseurs die hun klant en hun vakgebied centraal stellen, toegevoegde waarde creëren en dat vanuit de inhoud en de praktijk invullen.

Het RAiA wil dit bereiken door:
  • Het bevorderen van een goede beroepsuitoefening. Onder andere door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle bij haar ingeschreven personen, door toetsing en permanente educatie;
  • Het bewaken van de kwaliteit van het beroep en het stimuleren van de ontwikkeling van het vakgebied.
Wat is de meerwaarde van het RAiA voor u als adviseur?
  • U bent aangesloten bij een herkenbaar keurmerk wat aan collegae en klanten laat zien dat u aan hogere eisen voldoet;
  • U onderschrijft beroepsregels die de verplichting opleggen objectief te adviseren en in het belang van de klant te handelen;
  • De kwaliteit en de goede naam van de beroepsgroep is gewaarborgd;
  • Contact met vakgenoten;