Voorwaarden tot inschrijving

Om Registeradviseur in Assurantiën (RAiA) te kunnen worden gelden de volgende voorwaarden:
  • U bezit het (volledige) A-diploma en daarnaast over de Wft-diploma's Adviseur Schadeverzekeringen Zakelijk en Adviseur Inkomen;
  • U heeft drie jaar relevante ononderbroken werkervaring in de assurantiebemiddeling;
  • U beschikt over voldoende kennis van alle branches om verzekerden een goed advies te kunnen geven met betrekking tot het beheersen van de risico's en de mogelijke verzekeringstechnische oplossingen;
  • U geeft blijk van een goed en breed inzicht in actuele ontwikkelingen en verhoudingen binnen de verzekeringsbranche;
  • U kunt de verzekerde adequaat voorlichten, waarbij de logische samenhangen duidelijk naar voren komen;
Onderneming
Daarnaast is er nog een aantal voorwaarden gesteld aan de onderneming waarbinnen de RAiA werkzaam is. De betrouwbaarheids- en deskundigheidseisen kunnen alleen voldoende tot hun recht komen, wanneer ook de onderneming deze voorwaarden ook onderschrijft. Deze voorwaarden zijn:
  • De onderneming waarin aanvrager actief is, beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
  • De onderneming beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de minimaal verplichte verzekerde som die vereist is in het kader van de AFM-vergunning;
  • De onderneming is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
De aanvrager beschikt over een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan een jaar. De toetsing heeft plaatsgevonden op de functieaspecten met een directe relatie tot de financiële dienstverlening dan wel specifiek voor de inschrijving in een van de erkenningsregelingen van de SAR.