De erkenningsregeling RAiA bestaat uit een personen- en bedrijvenregister. Wanneer u voldoet aan de gestelde eisen kunt u zich laten inschrijven in het personenregister. Hierna kunt u de titel RAiA en het bijbehorende logo in combinatie met uw eigen naam voeren. De titel en het logo zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en worden beschermd tegen oneigenlijk gebruik.

Als minimaal de helft van de directievoerders van uw bedrijf in het personenregister staat ingeschreven, kunt u zich in het bedrijvenregister laten inschrijven. Als bedrijf mag u de titel RAiA en het bijbehorende logo in al uw bedrijfsuitingen voeren. De registers zijn openbaar en kunnen door iedereen geraadpleegd worden.


Om u online in te schrijven voor het RAiA heeft u de volgende documenten nodig:

  • Wft-diploma Schade zakelijk
  • Wft-diploma Inkomen
  • Pasfoto (jpg)
  • Kopie BAV-polis (pdf of jpg)

Naar het inschrijfformulier