De doelgroep van de erkenningsregeling omvat alle adviseurs en verzekeringsdeskundigen voor wie professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid de kernwaarden zijn. De RAiA kiest er voor om zich kwalitatief te onderscheiden in zijn dienstverlening naar de klant, zowel particulier als zakelijk.  Kortom, adviseurs die van verzekeringsadvies hun vak hebben gemaakt en die de samenhang en complexiteit van deze advisering goed begrijpen. Adviseurs die hun klant en hun vakgebied centraal stellen, toegevoegde waarde creëren en dat vanuit de inhoud en de praktijk invullen. 

Het RAiA wil dit bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede beroepsuitoefening. Onder andere door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle bij haar ingeschreven personen, door toetsing en permanente educatie;
  • Het bewaken van de kwaliteit van het beroep en het stimuleren van de ontwikkeling van het vakgebied.

Wat is de meerwaarde van het RAiA voor u als adviseur?

  • U bent aangesloten bij een herkenbaar keurmerk wat aan collegae en klanten laat zien dat u aan hogere eisen voldoet;
  • U onderschrijft beroepsregels die de verplichting opleggen objectief te adviseren en in het belang van de klant te handelen;
  • De kwaliteit en de goede naam van de beroepsgroep is gewaarborgd;
  • Contact met vakgenoten.