Waaraan moet u voldoen?
Per kalenderjaar dient u zeven studiepunten te behalen. De systematiek is dat voor elk uur een punt wordt toegekend. In de praktijk betekent dit twee sessies van een halve dag (tweemaal 3.5 uur), of een hele dag (7 uur). 

LET OP!!
Als u zich gaat inschrijven heeft u de volgende gegevens nodig: registratienummer (kunt u opzoeken op de website), postcode en geboortedatum. Daarnaast kunt u zich alleen inschrijven voor RAiA-sessies.
Mocht het niet lukken, stuur dan bovengenoemde gegevens naar info@stichtingassurantieregistratie.nl. Dan kan er een controle plaatsvinden. Indien gegevens moeten worden aangepast, doen we dat meteen. U ontvangt bericht als de mutatie is verwerkt, daarna kunt u zich inschrijven!

Kosten
De reguliere PE bijeenkomst kosten 200 euro.
De UvA bijeenkomsten kosten 275 euro.
Dit betekent een verhoging van 2,5% ten opzichte van voorgaande jaren. Dit heeft te maken met het gegeven dat er sprake is van een kleiner aantal deelnemers per sessie.

Kunt u niet aan de PE-verplichting voldoen?
Het kan natuurlijk zo zijn dat u door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet in staat bent om aan uw PE-verplichting te voldoen. In dat geval kunt u een e-mail sturen aan n.sterrenberg@stichtingassurantieregistratie.nl met een motivatie waarom dit het geval is.
Dan is het mogelijk om dispensatie toe te kennen. Dit betekent concreet dat u de 7 studiepunten van het lopende kalenderjaar dient te voldoen voor 1 juli van het volgende kalenderjaar. U heeft als het ware dan een dubbele PE-verplichting.

Samenwerking Universiteit van Amsterdam
De UvA zal een aantal van de modules die zij aanbieden in het kader van hun opleiding Enterprise Risk Management en Verzekeringskunde vertalen naar een aantal PE-sessie voor zowel het RAiA als het RAiA. U ontvangt hiervoor ook een certificaat van de UvA.  Dit zijn echte topmodules en u moet er dan ook rekening mee houden dat van u tenminste een HBO denk- en werkniveau verwacht wordt. Deze modules zijn wat theoretischer van aard. Maar zijn een goede verkenning van wat de Universiteit van Amsterdam aan programma's aanbiedt als het gaat om universitaire opleidingen voor uw beroepspraktijk.

Heeft u vragen over de PE?
Dan kunt u het beste contact opnemen met Anne Lucy Titsing, a.titsing@stichtingassurantieregistratie.nl.

Overzicht en inschrijven PE sessies